Beseda: Využívání sociálních kritérií ve vypisovaných veřejných zakázkách
Lze legálně poptávat produkty fair trade? Co se u nás již udržitelně nakupuje za peníze daňových poplatníků? Jak se do toho pustit právě ve vaší instituci?
Cílová skupina Představitelé nevládních organizací, státní správy a samosprávy.
Časová dotace 1 - 3 hodiny
Přednášející Stanislav Komínek
Formát Workshop
Cena Hradíte dopravu přednášejícího.
„Město Litoměřice vítá novou směrnici Evropského parlamentu s nadějí, že přinese očekávanou modernizaci prostředků a nástrojů v oblasti zadávání veřejných zakázek. Litoměřice naváží na svůj statut Fairtradové město a budou usilovat o to, aby se výběr veřejných zakázek neřídil jen nejnižší cenou, což nemusí vždy znamenat nejlepší výsledek, ale zohledňoval také sociální či environmentální kritéria.“
Mgr. Petr Hermann, politik Zdravého města Litoměřice