Seminář: Watoto – multikulturní výchova pro nejmenší
Aktivity z metodické příručky Watoto pomohou dětem hledat podobnosti a rozumět odlišnostem ve světě.
Cílová skupina učitelé MŠ a 1. a 2. tř. ZŠ
Časová dotace 4 × 45 minut
„Získala jsem jiný pohled na věc, na seznamování dětí s jinými kulturami.“
Účastnice semináře na konferenci KONViČKA

Máte zájem o další semináře?