Beseda: Základy fair trade
Proč fair trade? Jak fair trade funguje a jak se pozná? Jací jsou hlavní aktéři v ČR a v zahraničí? Zajímavosti i zkušenosti z vlastních návštěv fairtradových družstev v Guatemale, Panamě, Peru a Mexiku.
Cílová skupina Kdokoliv (obsah se přizpůsobí skupině)
Časová dotace 45 (v tomto případě bez diskuze) - 120 minut
Přednášející Stanislav Komínek
Formát Beseda nebo promítání fotek.
Cena Dle osobní domluvy na stanislav.kominek@nazemi.cz, obecně 1000 Kč lektorné + cestovné
„Beseda byla u nás na škole a byla jsem fakt překvapená, že to bavilo všechny moje spolužáky.“
Eva Smělíková, Kroměříž