Materiály ke stažení
Máme vás rádi, a tak tu pro vás shromažďujeme všemožné studie, letáky, aktivity, tiskové zprávy i newslettery. A všechno si můžete stáhnout!
Robotizace, automatizace, digitalizace. To jsou fenomény, které vyvolávají naději, že umožní všem lidem dělat smysluplnou práci se smysluplným příjmem a dostatkem volného času. Zároveň před námi ale stojí jedna z největších výzev dnešní doby: jak využít tyto technologie ve prospěch celé společnosti?Technologie tu mají být od toho, aby nám mnohé ulehčily – v zaměstnání, domácnosti či komunikaci. Za vším tím zdánlivým pohodlím, které technologie umějí zabezpečit, se však skrývá práce – skutečná práce se všemi svými nešvary: špatně placená, nejistá, riziková, nedostatečně právně ošetřená...Vzdělávací lekce seznámí účastníky a účastnice se základními pojmy souvisejícími s prací v digitálním věku a pomůže jim uvědomit si rizika a nezamýšlené důsledky, které již nyní technologická revoluce přináší.
Program interaktivní a hravou formou prozkoumává naše vnímání klimatické změny a různé postoje k možné krizi. Zkoumá mechanismy ve společnosti, které nás odvádějí od spolupráce, a otevírá obecnější otázky spojené s těžko uchopitelným problémem: jak se můžeme stavět k tak komplexnímu problému, který jsme schopni nahlédnout jen z malé části? Jak řešit výzvu, která přesahuje možnosti jednotlivců i skupin? Co přispívá k hledání řešení, a co od něj naopak odvádí? V čem krize spočívá? A co se s ní dá dělat?
Lidské zásahy často narušují koloběh vody ve světě – od jednotlivce čerpajícího nadměrné množství vody do svého bazénu až po státy, které budují megalomanské přehrady. Co tím lidé způsobují? Jaké to má další dopady? A jaká existují řešení? Studenti a studentky porozumějí tomu, jak lidé nešetrně zacházejí s vodou, jaké to má důsledky nejen pro ně a případně jaká řešení se nabízejí.
Metodika informovaných a reflektovaných akcí. Vydlo NaZemi v roce 2017.
Identifikovali jsme 5 + 2 kompetence globálního občanství, které zahrnují nejdůležitější hodnoty a postoje i oblasti znalostí a dovedností, o nichž si myslíme, že je mladí lidé potřebují k tomu, aby se mohli aktivně podílet na utváření spravedlivějšího světa a podporovat udržitelnost života na naší planetě. Vzdělavatelkám a vzdělavatelům kompetence poskytují jak podklady pro vlastní rozvoj, tak i východiska ke koncepční přípravě programů globálního vzdělávání, a to na úrovni jednorázových lekcí i rozsáhlejších kurzů v rámci dlouhodobého a systematického posilování globálního občanství mladých lidí. Mladí lidé by měli dostat možnost rozvíjet všechny vymezené kompetence skrze získávání určitých znalostí, ale také osvojením dovedností a kultivací postojů.
Manuál vám umožní samostatné vedení 90minutového programu Očima hraček. Vydalo NaZemi v roce 2013.
Objevte s námi hloubky globálního vzdělávání. To nestojí jen na globálních tématech, ale i principech a hodnotách. Směřuje k přijetí zodpovědnosti za vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.