Kurz: Kritické myšlení a globální témata (80hod.)
V kurzech Kritické myšlení a globální témata zkoumáme původ postojů a názorů vlastních i druhých, rozvíjíme dovednosti potřebné k vedení smysluplné diskuze a informovanému rozhodování. Kurzy podporují pedagožky a pedagogy v tom jak strukturovat a plánovat výuku, která tyto dovednosti rozvíjí, jak učit smysluplně tak, aby to bavilo všechny účastníky a účastnice procesu. Představíme metody kritického myšlení.
Cílová skupina učitelé a učitelky ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ, studenti a studentky, lektoři a lektorky
Časová dotace 80 hodin
Formát Docházkový kurz v podobě 8 celodenních setkání v Brně, lze realizovat i kurz na objednávku. Další docházkový kurz bude vypsán pro školní rok 2019/2020.
Cena 11 600 Kč (solidární cena), 10 400 Kč (standardní cena), 9 200 Kč (zlevněná cena)

Kurz propojuje základní program Čtením a psaním ke kritickému myšlení a model kritického myšlení Stephena Brookfielda s komplexními tématy globálního vzdělávání (např. konflikty, vzdělání, předsudky, občanská zodpovědnost). Kurz nabízí inspiraci jak strukturovat a plánovat výuku a jak podporovat samostatnost a nezávislé myšlení studentů a studentek. Účastníci a účastnice prožijí modelové lekce v pozici studentů, na základě reflexe svých procesů učení a díky výměně zkušeností nahlédnou vlastní pedagogickou praxi. Metody kritického myšlení: prakticky si osvojí třífázový model E U R a metody aktivního učení pro práci s různými zdroji informací.

Pro školní rok 2019/2020 otevíráme další běh celoročního docházkového kurzu. Kurz bude probíhat v Brně, je akreditovaný MŠMT a lze ho hradit z tzv. šablon. Zahrnuje osm celodenních setkání v termínech od října 2019 do dubna 2020. Více informací a přihlašovací formulář najdete v průběhu května 2019 na této stránce (přiložené pdf na této stránce níže v sekci Ke stažení je z právě probíhajícího běhu).

Cena kurzu se pohybuje v následujících hladinách: 11 600 Kč  (solidární - umožní nám podporovat ty, kteří nemají dostatek prostředků pro uhrazerní poplatku), 10 400 Kč (standardní), 9 200 Kč (zlevněná - pro lidi na rodičovské, studenty a studentky, nezaměstnané). Cena zahrnuje mimo samotný kurz 8 příruček, studijní materiály, občerstvení. Snažíme se, aby si naše kurzy mohl dovolit každý - ať už tento docházkový, nebo i kratší kurzy na objednávku pro organizace, sborovny a neformální iniciativy. I proto je vždy možné platit vyšší solidární cenu, pokud chcete takovému modelu přispět. Naopak, pokud jste se dostali do situace, že i zlevněná cena je pro vás příliš vysoká, nabízíme možnost využít vzdělávacích stipendií. Žádosti o ně spustíme spolu s informacemi o ročníku 2019/2020 v průběhu května 2019.

„Uvědomila jsem si, že při zavedení metod kritického myšlení do výuky více poznávám své studenty. Často mě až příjemně překvapí, jak dokáží formulovat své názory, jak jsou otevřenější a jak pomalu začínají naslouchat jiným. Mnohé z metod, které jsem na studentech zkusila, jsou zábavné, udržují děti aktivní, podněcují diskuzi, zvednou děti ze židlí a dnes už vím, že motivují k učení.“
Hana Hajtmarová, ZŠ Zábřeh

Máte zájem o další kurzy?