Kurz: Kritické myšlení a globální témata (24hod.)

Metody kritického myšlení nabízejí pedagogům a pedagožkám cestu, jak učit smysluplně a s ohledem na komplexnost současného světa. Tato kratší verze kurzu je vhodná zejména pro kolektivy pedagogů nebo lektory vzdělávacích organizací. Na základě dohody kurz připravíme podle potřeb vaší školy či organizace. Kurz je akreditován MŠMT a je možné jej hradit z tzv. šablon.

Cílová skupina učitelé a učitelky ZŠ, SŠ, lektoři a lektorky vzdělávacích organizací
Otevřené termíny

3. - 5. 12. 2021 | Syřiště (Kounicova 42, Brno) | vždy 9-17 hodin | kapacita 8-16 lidí | akreditace MŠMT

přihlašování zde do 24.11.

Časová dotace 24 hodin
Cena pro jednotlivce 5 850 Kč (zlevněná 4 350 Kč*, solidární 7 200 Kč**)
Formát na objednání dle domluvy (např. 3 x 8 hod. setkání)
Cena na objednání pro celou skupinu 38 500-72 300 Kč (příp. dle domluvy; závisí na počtu účastníků a dalších faktorech)

V rámci kurzu si účastníci a účastnice na vlastní kůži vyzkouší, jaké to je účastnit se hodin, které jsou vedeny metodami kritického myšlení a řídí se principy konstruktivistické pedagogiky. Kurz vytváří také prostor pro společné diskuze nad cíli vzdělávání, rolí učitele a plánování výuky. Vybrané modelové lekce pomohou hlouběji proniknout do průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Náplň kurzu i způsob realizace je možné přizpůsobit podle potřeb každé školy. Nabízíme také možnost návazné spolupráce, např. formou konzultací či mentoringu při začleňování principů kritického myšlení a globálních témat do výuky, ŠVP a celkové vize a směřování školy.

„Kurz kritického myšlení absolvovala celá naše sborovna. Oceňujeme erudovaný a vstřícný přístup lektorek, které vždy připravily poutavé a inspirativní lekce. Kurz kritického myšlení nejen obohatil jednotlivé pedagogy, přinesl jim mnoho podnětů a konkrétních námětů do výuky, ale byl i vhodným prostředkem provázání celého pedagogického sboru.“
Monika Mandelíčková, dříve zástupkyně ředitele ZŠ Deblín