Beseda: Využívání sociálních kritérií ve vypisovaných veřejných zakázkách

Lze legálně poptávat produkty fair trade? Co se u nás již udržitelně nakupuje za peníze daňových poplatníků? Jak se do toho pustit právě ve vaší instituci?

Cílová skupina Představitelé nevládních organizací, státní správy a samosprávy.
Časová dotace 1 - 3 hodiny
Formát na objednání Workshop
„Město Litoměřice vítá novou směrnici Evropského parlamentu s nadějí, že přinese očekávanou modernizaci prostředků a nástrojů v oblasti zadávání veřejných zakázek. Litoměřice naváží na svůj statut Fairtradové město a budou usilovat o to, aby se výběr veřejných zakázek neřídil jen nejnižší cenou, což nemusí vždy znamenat nejlepší výsledek, ale zohledňoval také sociální či environmentální kritéria.“
Mgr. Petr Hermann, politik Zdravého města Litoměřice

Máte zájem o další besedy?