Beseda: Základy fair trade

Proč fair trade? Jak fair trade funguje a jak se pozná? Jací jsou hlavní aktéři v ČR a v zahraničí? Zajímavosti i zkušenosti z vlastních návštěv fairtradových družstev v Guatemale, Panamě, Peru a Mexiku.

Cílová skupina Kdokoliv (obsah se přizpůsobí skupině)
Časová dotace 45 (v tomto případě bez diskuze) - 120 minut
Formát na objednání Beseda nebo promítání fotek.
„Beseda byla u nás na škole a byla jsem fakt překvapená, že to bavilo všechny moje spolužáky.“
Eva Smělíková, Kroměříž

Máte zájem o další besedy?